Kompensacja CO2


Szacujemy, że działalność naszej fundacji przyczynia się do dodatkowej emisji ok. 10 ton CO2 rocznie (głównie poprzez spalanie paliwa potrzebnego na dojazd na miejsce imprez – nas i uczestników, ale również emisję związaną z produkcją rozdawanych gadgetów, wykorzystaniem sprzętu, itp.). Chcemy to zrekompensować!


Strona www projektu: http://kompensacja.vk.org.pl

Wesprzyj nasz projekt i tym samym zneutralizuj swój udział w emisji dwutlenku węgla.

Uruchomiliśmy wydzielone konto, na które można wpłacać darowizny, które w 100% przeznaczymy na zakup terenów rolniczych i leśnych, związane z tym opłaty i podatki oraz koszt nasadzeń nowych drzew i krzewów. Wszelkie inne koszty związane z projektem – administracja, promocja, itp. pokryjemy z pozostałych środków fundacji. W przypadku, gdyby działki zakupione przez Fundację przynosiły przychód, np. z dopłat lub ekologicznej eksploatacji, zostanie on w całości przeznaczony na powiększanie areału objętego projektem.

Nr konta Raiffeisen Polbank:

82 1750 0012 0000 0000 3318 3976
W tytule wpłaty należy wpisać „darowizna na cele statutowe” oraz opcjonalnie imię, pseudonim lub inną nazwę, które podamy publicznie przy rozliczaniu projektu.

Fundacja Violet Kiwi
05-520 Konstancin-Jeziorna, Habdzin 29
NIP: 1231290292, KRS: 0000526112

Pamiętaj – podstawową zasadą ochrony środowiska jest „redukuj” – redukuj konsumpcję, wykorzystywanie pojazdów spalinowych, itp. Na drugim miejscu jest „wykorzystuj ponownie”, a dopiero na ostatnim miejscu jest „przetwarzaj”, czyli np. przetwarzaj wyprodukowany CO2.